Bí quyết khi đi thi môn trắc nghiệm “khoanh bừa” tiếng Anh

Môn tiếng anh thi với hình thức trắc nghiệm, thế nhưng không phải thí sinh nào cũng có kiến thức về môn này. Dưới đây là bí quyết khoanh bừa mà tránh được điểm liệt cho các thí sinh.

Rất nhiều thí sinh hoang mang ở một số câu không biết đáp án hoặc không hiểu đề bài hỏi gì. Trong trường hợp này các bạn nên áp dụng các bí quyết sau:

Hãy xem cả 4 đáp án, đáp án nào khác nhất thì hãy loại bỏ nó, tiếp theo xem tiếp 3 đáp án còn lại có đáp án nào khác hơn hẳn so với 2 đáp án còn lại thì loại tiếp. Cuối cùng còn 2 đáp án các bạn hãy để ý xem chúng khác nhau chỗ nào thì suy luận để chọn, nếu không được thì chúng ta vẫn có tỉ lệ đúng là 50%.

Bí quyết khi đi thi môn trắc nghiệm “khoanh bừa” tiếng Anh

Bí quyết khoanh bừa môn tiếng anh vẫn đạt điểm cao

Ví dụ 1:

 1. She has to………

B.She has to………

 1. She had to………
 2. She has to………

Thấy câu C khác 3 câu kia nên loại, sau đó xem tiếp:

 1. She has to have it taken……….
 2. She has to have it taken ……….
 3. She had to………
 4. She has to have it to take ………

Thấy câu D khác 3 câu kia nên loại, sau đó xem tiếp 2 câu còn lại khác nhau chỗ nào mà đối chiếu với câu đề để tìm ra câu đúng.

Ví dụ 2:

I/have/stay/uplate/lastnight/learn/lessons.

 1. I had had to stay up late last night to learn my lessons.
 2. I had to stay up late last night to learn my lessons.
 3. I had to stayed up late last night to learn my lessons.
 4. I have had to stay up late last night to learn my lessons.

Xem xét từ ngoài vào ta thấy A và D khác trong khi B, C giống nhau nên loại A,D

 1. I had had to stay up late last night to learn my lessons.
 2. I had to stay up late last night to learn my lessons.
 3. I had to stayed up late last night to learn my lessons.
 4. I have had to stay up late last night to learn my lessons.

Khi còn lại B,C ta xét tiếp thì loại câu C vì sau had to mà dùng động từ them ed, còn lại đáp án là B

Ví dụ 3:

They /prefer/classical music/pop music.

 1. They prefer classical music than pop music.
 2. They prefer classical music to pop music.
 3. They prefer to classical music than pop music.
 4. They would prefer classical music than pop music.
Mẹo khoanh bừa

Câu C và D khác ⇒ loại, còn A và B thì xét tiếp thấy khác nhau chỗ TO và THAN , nếu biết được cấu trúc: prefer đi với TO thì ta chọn còn nếu không biết thì  khoan bừa vẫn có khả năng đúng 50%

Nếu trong đáp án có câu đảo ngữ thì xác suất cao câu đó là đáp án đúng, vậy nên nếu thấy đáp án có lựa chọn về đảo ngữ thì hãy suy nghĩ về những đáp án đó nhiều nhất.

Ví dụ 4:

6- Only if you promise to study hard ________ to tutor you.

 1. will I agree
 2. agree I
 3. I agree
 4. I will agree

Không cần đọc đề, ta thấy trong 4 chọn lựa có 2 câu đảo ngữ là A và B, áp dụng nguyên tắc này ta biết chắc rằng đáp án sẽ nằm trong 2 câu này nhưng B loai ngay được vì đảo ngữ mà lại mang nguyên động từ như vậy là sai, chọn A.

Ví dụ 5:

Nếu gặp câu hỏi như sau: “According to the passage, Tom was…”, thì cần phải tìm trong đoạn văn nội dung nói về Tom. Như vậy, “Tom” chính là từ định hướng trong câu hỏi này.

Sẽ có các bước làm như sau:

 Bước 1: Đọc câu hỏi và tìm ra từ “định hướng”

 Bước 2: Tìm từ “định hướng” trong đoạn văn

Bước 3: Khi đã tìm ra từ định hướng sau đó đọc câu phía trước từ đó và chính câu chứa từ định hướng.

Bước 4: Khi tìm được thông tin, trở lại phần câu hỏi và câu trả lời để tìm câu trả lời gần nhất với thông tin đã thấy trong bài.

 Bước 5: Nếu không tìm thấy thông tin cần cho câu trả lời, từ “định hướng” có thể xuất hiện trở lại trong phần sau của đoạn văn. Lặp lại bước 2 đến bước 4 mà thí sinh gặp từ “định hướng”.

Nếu định hướng xuất hiện trong đoạn văn quá nhiều, các bạn nên quay lại chọn định hướng khác để đỡ mất thời gian tìm lâu.

Nếu vẫn không tìm được đáp án, thì tốt nhất bỏ qua và làm câu khác. Cuối giờ vẫn chưa làm được thì hãy khoanh đại 1 đáp án.

Những bí quyết này của studentloanhelpinfo tổng hợp chỉ nên áp dụng trong những trường hợp các bạn không biết câu đó đáp án  là gì hoặc hết thời gian và những câu như vậy càng ít càng tốt, không gì có thể bằng việc học tập thật tốt, nên các bạn hãy cố gắng chăm chỉ học để các câu luôn tìm được đáp án đúng nhé.