Hướng dẫn sinh viên vay vốn ngân hàng chính sách xã hội

Hướng dẫn sinh viên vay vốn ngân hàng chính sách xã hội

Với nhiều ưu thế và lợi ích so với các chương trình vay vốn khác, gói vay vốn sinh viên của Ngân hàng chính sách xã hội là chọn lựa tối ưu cho những bạn có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Dưới đây, bài viết sẽ hướng dẫn sinh viên vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội.

1. Điều kiện vay vốn sinh viên ngân hàng Chính sách xã hội

Để có thể vay vốn sinh viên ngân hàng Chính sách xã hội, người vay cần đảm bảo những điều kiện dưới đây:

Sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình có quyền cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay. Những sinh viên năm nhất thì cần có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được nhập học của nhà trường. Với sinh viên năm hai trở lên thì cần có sự xác nhận từ phía nhà trường về việc đang theo học.

Hướng dẫn sinh viên vay vốn ngân hàng chính sách xã hộiĐiều kiện cho sinh viên vay vốn

Sinh viên phải thực hiện việc vay vốn thông qua hình thức hộ gia đình, tức là người đại diện của gia đình sẽ là người vay trực tiếp và có trách nhiệm trả nợ cho Ngân hàng Chính sách xã hội. Những đối tượng thuộc diện mồ côi có thể trực tiếp vay vốn tại Ngân hàng.

2. Đối tượng sinh viên vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn bao gồm:

  •  Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.
  •  Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình, thuộc một trong các đối tượng:

+ Hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định của pháp luật

+ Hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo nêu trên.

+ Hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian học sinh, sinh viên học tại các trường có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú.

3. Sinh viên vay vốn ngân hàng chính sách theo phương thức nào?

Đối với học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình:

 Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình của học sinh, sinh viên. Cha hoặc mẹ hoặc một thành viên khác là người đại diện gia đình đứng ra vay vốn và chịu trách nhiệm trả nợ Ngân hàng.

Hướng dẫn sinh viên vay vốn ngân hàng chính sách xã hộiPhương thức cho sinh viên vay vốn ?

Xem thêm: Thủ tục vay vốn sinh viên ngân hàng Vietcombank

Người vay không phải thế chấp tài sản nhưng phải gia nhập và là thành viên Tổ tiết kiệm và vay vốn tại nơi đang sinh sống, được Tổ xem xét đủ điều kiện vay vốn và lập danh sách đề nghị vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

4. Thông tin lãi suất cho vay và mức vốn cho vay

Những khoản cho vay từ 01/10/2007 được áp dụng lãi suất 0,5%/tháng. Các khoản cho vay từ 30/9/2007 trở về trước còn dư nợ đến ngày 30/9/2007 vẫn được áp dụng lãi suất khi cho vay.

Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

Về mức vốn cho vay: Mức cho vay tối đa đối với một học sinh, sinh viên là 1.100.000 đồng/tháng (11.000.000 đồng/năm học). Mức cho vay cụ thể từng học sinh, sinh viên được xác định trên cơ sở mức thu học phí, mức sinh hoạt phí và nhu cầu vay của người vay nhưng tối đa mỗi học sinh, sinh viên không quá 1.100.000 đồng/tháng.

5. Thời hạn cho vay sinh viên vay vốn ngân hàng chính sách

Thời hạn tiền vay: Là khoảng thời gian tính từ ngày người vay nhận món vay điều tiên cho đến ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học.

Trong thời hạn phát tiền vay, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi tiền vay; lãi tiền vay được tính kể từ ngày người vay nhận món vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc.

Thời hạn trả nợ: Thời gian trả nợ được tính từ ngày người vay trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc và lãi.

+ Đối với học sinh, sinh viên có thời gian đào tạo đến một năm: Thời gian trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay.

+ Đối với học sinh, sinh viên có thời gian đào tạo trên một năm: Thời gian trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay.

Với những thông tin trên, bài viết hi vọng đã đem đến thông tin hữu ích, giúp sinh viên vay vốn ngân hàng Chính sách xã hội tìm hiểu chính sách và thủ tục vay vốn đầy đủ nhất.