Metz‌ ‌FC‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌trong‌ ‌những‌ ‌đội‌ ‌bóng‌ ‌chuyên‌ ‌nghiệp‌ ‌đến‌ ‌từ‌ ‌Pháp.‌ ‌Có‌ ‌lẽ‌ ‌để‌ ‌có‌ ‌được‌ ‌thành‌ 
công‌ ‌như‌ ‌bây‌ ‌giờ‌ ‌thì‌ ‌điều‌ ‌đầu‌ ‌tiên‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌các‌ ‌cầu‌ ‌thủ‌ ‌trong‌ ‌câu‌ ‌lạc‌ ‌bộ‌ ‌đã‌ ‌cố‌ ‌gắng‌ ‌và‌ 
mang‌ ‌về‌ ‌cho‌ ‌đất‌ ‌nước‌ ‌cũng‌ ‌như‌ ‌chính‌ ‌câu‌ ‌lạc‌ ‌bộ‌ ‌Metz‌ ‌những‌ ‌chiến‌ ‌thắng‌ ‌huy‌ ‌hoàng‌ ‌nhất.‌ 
Dưới‌ ‌đây‌ ‌là‌ ‌danh‌ ‌sách‌ ‌các‌ ‌cầu‌ ‌thủ‌ ‌hiện‌ ‌tại‌ ‌của‌ ‌Metz‌ ‌FC‌ ‌và‌ ‌sự‌ ‌chuyển‌ ‌nhượng‌ ‌người‌ ‌của‌ 
câu‌ ‌lạc‌ ‌bộ‌ ‌gần‌ ‌đây‌ ‌nhất nhận định kèo bóng đá
 
Danh‌ ‌sách‌ ‌cầu‌ ‌thủ‌ 
 
Số‌ 
Tên‌ 
Vị‌ ‌trí‌ 
Số‌ 
Tên‌ 
Vị‌ ‌trí‌ 
1‌ 
Christophe‌ ‌Marichez‌ 
Thủ‌ ‌môn‌ 
1‌ 
Paul‌ ‌Delecroix‌ 
Thủ‌ ‌môn‌ 
16‌ 
Alexandre‌ ‌Oukidja‌ 
  
16‌ 
Mfa‌ ‌Mezui‌ ‌Anthony‌ 
  
30‌ 
David‌ ‌Oberhauser‌ 
  
30‌ 
Marc-Aurele‌ ‌Caillard‌ 
  
30‌ 
Quentin‌ ‌Beunardeau‌ 
  
30‌ 
Guillaume‌ ‌Dietsch‌ 
  
  
John‌ ‌Boye‌ 
Hậu‌ ‌vệ‌ 
2‌ 
Philipp‌ ‌Wollscheid‌ 
Hậu‌ ‌vệ‌ 
2‌ 
Dylan‌ ‌Bronn‌ 
  
3‌ 
Manuel‌ ‌Corrales‌ 
  
3‌ 
Arnaud‌ ‌Anastassowa‌ 
  
3‌ 
Diagne‌ ‌Fallou‌ 
  
3‌ 
Matthieu‌ ‌Udol‌ 
  
4‌ 
Sylvain‌ ‌Marchal‌ 
  
5‌ 
Julian‌ ‌Francois‌ 
  
5‌ 
Guido‌ ‌Leonardo‌ ‌Milan‌ 
  
13‌ 
Franck‌ ‌Signorino‌ 
  
13‌ 
Cheikh‌ ‌Matar‌ ‌Gueye‌ 
  
14‌ 
Lemouya‌ ‌Goudiaby‌ 
  
18‌ 
Jeremy‌ ‌Choplin‌ 
  
18‌ 
Fabien‌ ‌Centonze‌ 
  
21‌ 
Pape‌ ‌Malick‌ ‌Diop‌ 
  
23‌ 
Kiki‌ ‌Kouyate‌ 
  
24‌ 
Jeff‌ ‌Strasser‌ 
  
25‌ 
Ivan‌ ‌Balliu‌ 
  
27‌ 
Eric‌ ‌Cubilier‌ 
  
27‌ 
Theodore‌ ‌Efouba‌ ‌Ayissi‌ 
  
28‌ 
Jonathan‌ ‌Rivierez‌ 
  
28‌ 
Manuel‌ ‌Cabit‌ 
  
32‌ 
Benoit‌ ‌Assou-Ekotto‌ 
  
33‌ 
Cedric‌ ‌Anton‌ 
  
33‌ 
Nicolas‌ ‌Basin‌ 
  
33‌ 
Vincent‌ ‌Peugnet‌ 
  
33‌ 
Lenny‌ ‌Lacroix‌ 
  
  
Guirane‌ ‌N’Daw‌ 
Tiền‌ ‌vệ‌ 
  
Laurent‌ ‌Jans‌ 
Tiền‌ ‌vệ‌ 
  
Fakhreddine‌ ‌Ben‌ ‌Youssef‌ 
  
  
Ferjani‌ ‌Sassi‌ 
  
  
Marvin‌ ‌Gakpa‌ 
  
  
Victorien‌ ‌Angban‌ 
  
4‌ 
Kevin‌ ‌N’Doram‌ 
  
5‌ 
Geronimo‌ ‌Gaston‌ ‌Poblete‌ 
  
6‌ 
Mamadou‌ ‌Fofana‌ 
  
7‌ 
Romain‌ ‌Rocchi‌ 
  
7‌ 
Gauthier‌ ‌Hein‌ 
  
8‌ 
Yann‌ ‌Jouffre‌ 
  
10‌ 
Danijel‌ ‌Milicevic‌ 
  
10‌ 
Farid‌ ‌Boulaya‌ 
  
12‌ 
Warren‌ ‌Tchimbembe‌ 
  
13‌ 
Florent‌ ‌Malouda‌ 
  
13‌ 
Stophira‌ ‌Sunzu‌ 
  
14‌ 
Vincent‌ ‌Pajot‌ 
  
14‌ 
Fadil‌ ‌Sido‌ 
  
15‌ 
Cheikh‌ ‌Tidiane‌ ‌Sabaly‌ 
  
15‌ 
Pape‌ ‌Sarr‌ 
  
17‌ 
Milan‌ ‌Thomas‌ 
  
19‌ 
Digbo‌ ‌Habib‌ ‌Maiga‌ 
  
20‌ 
Julian‌ ‌Palmieri‌ 
  
20‌ 
Alexis‌ ‌Larriere‌ 
  
22‌ 
Sami‌ ‌Lahssaini‌ 
  
23‌ 
Dino‌ ‌Djiba‌ 
  
24‌ 
Renaud‌ ‌Cohade‌ 
  
26‌ 
Sebastien‌ ‌Renouard‌ 
  
28‌ 
Baye‌ ‌Mayoro‌ ‌NDoye‌ 
  
33‌ 
Lilian‌ ‌Fournier‌ 
  
34‌ 
Boris‌ ‌Mathis‌ 
  
34‌ 
Bilal‌ ‌Hadraoui‌ 
  
35‌ 
Oumar‌ ‌Pouye‌ 
  
  
Juan‌ ‌Manuel‌ ‌Falcon‌ 
Tiền‌ ‌đạo‌ 
7‌ 
Cyril‌ ‌Chapuis‌ 
Tiền‌ ‌đạo‌ 
7‌ 
Ibrahima‌ ‌Niane‌ 
  
9‌ 
Thierry‌ ‌Ambrose‌ 
  
10‌ 
Brian‌ ‌Leonel‌ ‌Fernandez‌ 
  
11‌ 
Opa‌ ‌Nguette‌ 
  
11‌ 
Federico‌ ‌Oscar‌ ‌Andrada‌ 
  
12‌ 
Kwame‌ ‌Nsor‌ 
  
12‌ 
Amido‌ ‌Balde‌ 
  
13‌ 
Ablie‌ ‌Jallow‌ 
  
15‌ 
Thibaut‌ ‌Vion‌ 
  
18‌ 
Vincent‌ ‌Thill‌ 
  
22‌ 
Kevin‌ ‌Lejeune‌ 
  
23‌ 
Amadou‌ ‌Ndiaye‌ 
  
25‌ 
Adame‌ ‌TraoreaAdama‌ 
Traore‌ 
  
26‌ 
Papa‌ ‌Ndiaga‌ ‌Yade‌ 
  
30‌ 
Thibault‌ ‌Bourgeois‌ 
  
33‌ 
Georges‌ ‌Mikautadze‌ 
  

Thông‌ ‌tin‌ ‌chuyển‌ ‌nhượng‌ ‌của‌ ‌câu‌ ‌lạc‌ ‌bộ‌ ‌Metz‌ ‌FC‌ ‌gần‌ ‌đây‌ 

Dù‌ ‌các‌ ‌cầu‌ ‌thủ‌ ‌có‌ ‌ở‌ ‌trong‌ ‌giai‌ ‌đoạn‌ ‌nào‌ ‌hay‌ ‌trong‌ ‌câu‌ ‌lạc‌ ‌bộ‌ ‌nào‌ ‌họ‌ ‌vẫn‌ ‌luôn‌ ‌làm‌ ‌hết‌ ‌sức‌ 
mình‌ ‌và‌ ‌luôn‌ ‌muốn‌ ‌mang‌ ‌về‌ ‌những‌ ‌chiến‌ ‌thắng‌ ‌huy‌ ‌hoàng‌ ‌nhất.‌ ‌Metz‌ ‌FC‌ ‌cũng‌ ‌đã‌ ‌có‌ ‌một‌ 
số‌ ‌những‌ ‌thay‌ ‌đổi‌ ‌người‌ ‌của‌ ‌họ‌ ‌nhưng‌ ‌lối‌ ‌chơi‌ ‌vẫn‌ ‌khiến‌ ‌người‌ ‌hâm‌ ‌mộ‌ ‌ngạc‌ ‌nhiên.‌ 
 
Ngày‌ 
Cầu‌ ‌Thủ‌ 
Loại‌ 
Từ/Đến‌ 
06.10.2020‌ 
Traore‌ ‌Adama‌ 
Trở‌ ‌về‌ ‌từ‌ ‌hợp‌ ‌đồng‌ 
cho‌ ‌mượn‌ 
Al‌ ‌Adalh‌ 
05.10.2020‌ 
Jans‌ ‌Laurent‌ 
Cầu‌ ‌thủ‌ ‌Tự‌ ‌do‌ 
St.‌ ‌Liege‌ 
04.10.2020‌ 
Diallo‌ ‌Habib‌ 
Chuyển‌ ‌nhượng‌ 
Strasbourg‌ 
30.09.2020‌ 
Sabaly‌ ‌Cheikh‌ 
Tidiane‌ 
Cho‌ ‌mượn‌ 
Pau‌ ‌FC‌ 
15.09.2020‌ 
Sarr‌ ‌Pape‌ 
 
Generation‌ ‌F.‌ 
09.09.2020‌ 
Thill‌ ‌Vincent‌ 
 
Nacional‌ 
25.08.2020‌ 
Kouyate‌ ‌Boubakar‌ 
Kiki‌ 
Chuyển‌ ‌nhượng‌ 
 
Troyes‌ 
 
20.08.2020‌ 
Jallow‌ ‌Ablie‌ 
Cho‌ ‌mượn‌ 
 
Seraing‌ 
 
23.07.2020‌ 
Tchimbembe‌ ‌Warren‌ 
 
Troyes‌ 
 
20.07.2020‌ 
Caillard‌ ‌Marc-Aurele‌ 
Cầu‌ ‌thủ‌ ‌Tự‌ ‌do‌ 
Guingamp‌ 
02.07.2020‌ 
Vagner‌ 
Chuyển‌ ‌nhượng‌ 
St‌ ‌Etienne‌ 
01.07.2020‌ 
Djedje‌ ‌Rayan‌ 
Tự‌ ‌đào‌ ‌tạo‌ 
 
01.07.2020‌ 
Mikautadze‌ 
Georges‌ ‌Constant‌ 
Cho‌ ‌mượn‌ 
Seraing‌ 
01.07.2020‌ 
Lahssaini‌ ‌Sami‌ 
Cho‌ ‌mượn‌ 
Seraing‌ 
01.07.2020‌ 
Ndiaye‌ ‌Amadou‌ ‌Dia‌ 
Cho‌ ‌mượn‌ 
Seraing‌ 
01.07.2020‌ 
Dietsch‌ ‌Gillaume‌ 
Cho‌ ‌mượn‌ 
Seraing‌ 
01.07.2020‌ 
Pierre‌ ‌Leverton‌ 
 
Dunkerque‌ 
Trên‌ ‌đây‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌số‌ ‌những‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌về‌ ‌danh‌ ‌sách‌ ‌các‌ ‌cầu‌ ‌thủ‌ ‌của‌ ‌câu‌ ‌lạc‌ ‌bộ,‌ ‌họ‌ ‌đã‌ ‌luôn‌ ‌cố‌ 
gắng‌ ‌để‌ ‌mang‌ ‌về‌ ‌những‌ ‌thành‌ ‌công‌ ‌nhất‌ ‌định‌ ‌cho‌ ‌câu‌ ‌lạc‌ ‌bộ.‌ ‌Để‌ ‌có‌ ‌được‌ ‌như‌ ‌ngày‌ ‌hôm‌ 
nay‌ ‌có‌ ‌lẽ‌ ‌Metz‌ ‌FC‌ ‌cũng‌ ‌đã‌ ‌trải‌ ‌qua‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌những‌ ‌khó‌ ‌khăn‌ ‌trong‌ ‌bóng‌ ‌đá.‌ 
Rate this post